Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

DECATHLON Bory

Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Výmera: 170,0 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.

DECATHLON Bory

Zoznam realizovaných projektov