Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Hotel Kaskády

Objednávateľ: BAD
Výmera: 8,28m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múrik dotvára architektúru pri vstupe do wellnes hotela Kaskády.

Hotel Kaskády

Zoznam realizovaných projektov