Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Sanácia cestného telesa

Objednávateľ: ---
Výmera: 725,60m3
Rozsah stavebných prác: Sanácia cestného telesa z oboch strán po zistení zosuvu a vyprojektovaní kotvenej gabionovej konštrukcie.

Sanácia cestného telesa

Zoznam realizovaných projektov