Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II.etapa

Objednávateľ: HANT BA
Výmera: 11,40m3
Rozsah stavebných prác: Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním štyroch oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu.

Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II.etapa

Zoznam realizovaných projektov