Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Rekonštrukcia železnice Trančianska Teplá

Objednávateľ: Bögl & Krýsl
Výmera: 78,00m3
Rozsah stavebných prác: V rámci rekonštrukcie železnice pri Trenčianskej Teplej bolo krídlo mostného objektu stabilizované oporným gabionovým múrom.

Rekonštrukcia železnice Trančianska Teplá

Zoznam realizovaných projektov