Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Obchvat Brezna, I. etapa

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.
Výmera: 4 335,0 m3
Rozsah stavebných prác: Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady.

Obchvat Brezna, I. etapa

Zoznam realizovaných projektov