Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri Dunaji

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 62m3
Rozsah stavebných prác: Cieľom investora bolo zabezpečiť pozemok proti erózii vodného toku najmä v prípade vyššej hladiny vody. Pri realizácii boli použité gabiony s dvojzákrutového pletiva plnené dunajskými valúnmi.

Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri Dunaji

Zoznam realizovaných projektov