Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-02

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 3289,9m3
Rozsah stavebných prác: Opory mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota boli realizované ako oporné gabionové múry. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-02

Zoznam realizovaných projektov