Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Fričovce – Svinia, SO 228 – gabionový oporný múr

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Výmera: 309,0 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1.

D1 Fričovce – Svinia, SO 228 – gabionový oporný múr

Zoznam realizovaných projektov