Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra – Selenec, SO202-01

Objednávateľ: STABAG
Výmera: 384,68m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový obklad železobetónovej steny realizovaný na rýchlostnej ceste R1 v križovatke Lehota. Aby ostal zachovaný jednotný optický vzhľad gabionových múrov v križovatke Lehota, ktorá sú zhotovené z pletených dvojzákrutových gabionov bola na realizáciu obkladu použitá unikátna kombinácia zváranej a pletenej gabionovej konštrukcie.

Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra – Selenec, SO202-01

Zoznam realizovaných projektov