Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

West End Quadrant, Bratislava

Objednávateľ: KONTI a.s.
Výmera: 6,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionové múriky v rámci terénnych úprav pozemku pri objekte West End Quadrant vBratislave Patrónke.

West End Quadrant, Bratislava

Zoznam realizovaných projektov