Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapa

Objednávateľ: Pittel + Brausewetter
Výmera: 27,5 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionová konštrukcia mostných krídel.

Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapa

Zoznam realizovaných projektov