Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Vystužený múr Terramesh System TESCO Myjava

Objednávateľ: ZIPP
Výmera: 1651,0m3
Rozsah stavebných prác: Výškový rozdiel terénu pri výstavbe supermarketu TESCO Myjava bol riešený vybudovaním vystuženého gabionového múru Terramesh System. Priľahlé odťažené zvetrané vápencové bralo bolo sanované voči padaniu skál ochranným pletivom Steelgrid HR.

Vystužený múr Terramesh System TESCO Myjava

Zoznam realizovaných projektov