Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

R2 obchvat Žiaru nad Hronom – gabionový obklad

Objednávateľ: STABAG s.r.o.
Výmera: 72,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový obklad bol použitý v nábehových častiach pilótovej steny v úseku napojenia rýchlostnej cesty R2 na rýchlostné cestu R1 pri Žiari nad Hronom.

R2 obchvat Žiaru nad Hronom – gabionový obklad

Zoznam realizovaných projektov