Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

Objednávateľ: Bogl&Krýsl
Výmera: 269,5 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr zaisťujúci stabilitu svahu. Gabionový múr je pokračovaním betónového zárubného múru.

SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

Zoznam realizovaných projektov