Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Terénne úpravy v obci Snežnica

Objednávateľ: ALPINE Slovakia
Výmera: 1053,5m3
Rozsah stavebných prác: V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka.

Terénne úpravy v obci Snežnica

Zoznam realizovaných projektov