Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke Podbrezová

Objednávateľ: Železiarne Podbrezová
Výmera: 335,5m3
Rozsah stavebných prác: Vyrovnanie terénu pre vybudovanie futbalového ihriska v areáli SOŠ hutníckeho v Podbrezovej si vyžiadalo budovanie výkopov aj zárezov, ktorých trvalá stabilita bola zaistená opornými gabionovými múrmi.

Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke Podbrezová

Zoznam realizovaných projektov