Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava

Objednávateľ: KONTI
Výmera: 45,2m3
Rozsah stavebných prác: V rámci terénnych úprav a budovania parkoviska sa investor rozhodol realizovať oporný gabionový múr. Múr bol realizovaný zo zváraných gabionov. Na plnenie bol použitý lomový kameň kremenec z lokality vzdialenej 150km od stavby.

Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava

Zoznam realizovaných projektov