Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Selce

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 60,0 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia pozemku na brehu potoka pri RD Selce.

RD Selce

Zoznam realizovaných projektov