Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad, R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 221

Objednávateľ: Keller
Výmera: 198,4m3
Rozsah stavebných prác: Pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 bol architektom a projektantom navrhnutý gabionový obklad torkrétovej steny. Obklad bol realizovaný podľa design manuálu GRANVIA CS s použitím dvoch druhov výplňového kameňa. Na konštrukciu boli použité zvárané panely.

Gabionový obklad, R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 221

Zoznam realizovaných projektov