Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapa

Objednávateľ: ZIPP
Výmera: 522m3
Rozsah stavebných prác: Pri realizácii rozšírenia logistického a distribučného centra Kaufland v Ilave bol realizovaný vystužený gabionový múr, ktorý vyriešil terénne výškové rozdiely v rámci vonkajších komunikácii pred areálom.

Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapa

Zoznam realizovaných projektov