Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Kaufland Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ: ZIPP s.r.o.
Výmera: 64,0 m3
Rozsah stavebných prác: Časť svahu pri prístupovej ceste od zastávky MHD k novému obchodnému domu Kaufland v Bratislave Dúbravke bola stabilizovaná oporným gabionovým múrom.

Kaufland Dúbravka, Bratislava

Zoznam realizovaných projektov