Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek SO 211 – gabionový obklad

Objednávateľ: EUROVIA CS a.s.
Výmera: 16,7 m3
Rozsah stavebných prác: Styky betónových lícnych prefabrikátov mostných opier boli vypĺňané gabionovým obkladom. Výška obkladu je 10,5 m.

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek SO 211 – gabionový obklad

Zoznam realizovaných projektov