Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 206

Objednávateľ: Doprastav a.s.
Výmera: 707,0 m3
Rozsah stavebných prác: Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný za účelom vytvorenia mostného kožeľa objektu SO 206. Maximálna výška gabionového múru bola 7,5m

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 206

Zoznam realizovaných projektov