Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Fričovce – Svinia, SO 231

Objednávateľ: STARBAG
Výmera: 548,0 m3
Rozsah stavebných prác: Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 231 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.

D1 Fričovce – Svinia, SO 231

Zoznam realizovaných projektov