Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel Bratislava

Objednávateľ: Zakládání staveb a.s.
Výmera: 54,9 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby polyfunkčného objektu Zuckermandel Bratislava bol realizovaný gabionový obklad v mieste pôvodného oporného betónového múru.

Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel Bratislava

Zoznam realizovaných projektov