Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

MVE Šalková

Objednávateľ: DOPRASTAV
Výmera: 645,0 m3
Rozsah stavebných prác: Trvalá stabilizácia brehov záplavovej oblasti malej vodnej elektrárne Šalková. Z priestorových a manipulačných dôvodov bol gabionový oporný múr realizovaný technológiu prefabrikovaných gabionov – gabiony boli plnené kamenivom v špeciálnej vibračnej forme a na miesto zabudovania boli následne transportované žeriavom.

MVE Šalková

Zoznam realizovaných projektov