Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

CK Kartago Tours, Banská Bystrica

Objednávateľ: Kartago Tour a.s.
Výmera: 1,5 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionová konštrukcia použitá ako pult na pobočke cestovnej kancelárie.

CK Kartago Tours, Banská Bystrica

Zoznam realizovaných projektov