Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Ignis Dekor Hlohovec

Objednávateľ: Ignis Dekor
Výmera: 84,0m3
Rozsah stavebných prác: Dokončenie terénnych úprav okolo predajne s dekoratívnymi predmetni v Hlohovce. Gabionové oporné múry vyriešili problém s nestabilným svahom susediacim priamo s parkoviskom pred obchodom.

Ignis Dekor Hlohovec

Zoznam realizovaných projektov