Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionový obklad D1, SSUR Sverepec

Objednávateľ: PROMTO
Výmera: 478,75m3
Rozsah stavebných prác: Pilótová stena stabilizujúca zosuvný svah nachádzajúci sa na hranici areálu strediska údržby diaľnice D1 pri Sverepci bola obložená gabionovým obkladom, ktorým bol nahradený pôvodný masívnejší oporný múr.

Gabionový obklad D1, SSUR Sverepec

Zoznam realizovaných projektov