Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.
Výmera: 207,0 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia dvoch samostatných oporných gabionových múrov tvoriacich oporu zemného telesa novej štátnej cesty.

Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Zoznam realizovaných projektov