Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

D1 Fričovce – Svinia, SO 210 – gabionové mostné krídla

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 467,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionové mostné krídla priepustu pod diaľnicou. Gabionová konštrukcia bola vystužená geomrežami. Výška gabionovej konštrukcie dosahuje 9m.

D1 Fričovce – Svinia, SO 210 – gabionové mostné krídla

Zoznam realizovaných projektov