Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Nová Baňa

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 100,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr bol použitý za účelom vyrovnania svahovitého pozemku.

RD Nová Baňa

Zoznam realizovaných projektov