Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

JUST Martin

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 60,0 m3
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby areálu obchodnej prevádzky JUST Martin bol realizovaný gabionový voľne stojaci múrik.

JUST Martin

Zoznam realizovaných projektov