Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov Topoľčianky

Objednávateľ: Chateau Topoľčianky
Výmera: 149,5m3
Rozsah stavebných prác: Pri modernizácii areálu vinárskych závodov Topoľčianky bolo nutné stabilizovať svah zasahujúci do spevnených plôch určených na skladovanie fliaš. Gabionový oporný múr výborne zapadol do prírodného vinárskeho preostredia.

Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov Topoľčianky

Zoznam realizovaných projektov