Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Vystužený múr Terramesh System, R1, Nitra – Selenec, SO 223

Objednávateľ: STRABAG
Výmera: 613m3
Rozsah stavebných prác: Zemné teleso rýchlostnej komunikácie R1 muselo byť v úseku blízkej zástavby stabilizované vystuženým gabionovým múrom Terramesh System. Do čela boli použité dva druhy výplňového kameňa v súlade s design mauálom GRANVIA CS.

Vystužený múr Terramesh System, R1, Nitra – Selenec, SO 223

Zoznam realizovaných projektov