Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

R2 Pstruša – Kriváň

Objednávateľ: DOPRASTAV a.s.
Výmera: 3580,0 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia vystužených gabionových múrov a vystužených svahov so vegetačným čelom tvoriacich teleso násypu rýchlostnej cesty R2.

R2 Pstruša – Kriváň

Zoznam realizovaných projektov