Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava Kramáre

Objednávateľ: Ecobau Group a.s.
Výmera: 22,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu v mieste chodníka k vchodu do bytového domu.

Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava Kramáre

Zoznam realizovaných projektov