Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava Rusovce

Objednávateľ: Doprastav
Výmera: 114,2m3
Rozsah stavebných prác: Gabionové oporné múry lemujú cyklistický chodník prechádzajúci cez Rusovce pri Bratislave. Okrem vyrovnania výškového rozdielu medzi cyklistickým chodníkom a priľahlou cestou slúžia gabiony ako základ pre ukotvenie zábradlia.

Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava Rusovce

Zoznam realizovaných projektov