Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Kaufland Žiar nad Hronom

Objednávateľ: VOD-Eko
Výmera: 171,75m3
Rozsah stavebných prác: V rámci terénnych úprav pri výstavbe obchodného domu bol realizovaný vystužený gabionový múr ktorý stabilizuje pristupovú cestu pre zásobovanie.

Kaufland Žiar nad Hronom

Zoznam realizovaných projektov