Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporné gabionové múry R4 Košice – Milhosť

Objednávateľ: SKANSKA
Výmera: 5 059,25m3
Rozsah stavebných prác: Za účelom minimalizácie trvalého záberu zamného telesa rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť boli realizované rozsiahle oporné gabionové múry.

Oporné gabionové múry R4 Košice – Milhosť

Zoznam realizovaných projektov