Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný múrik pri RD Lamač

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 18m3
Rozsah stavebných prác: Prístupová cesta k pozemku investora bola dlhodobo ohrozovaná zosúvajúcim sa svahom pri nej. Riešenie poskytol oporný gabionový múrik do ktorého koruny bolo priamo integrované oplotenie pozemku.

Oporný múrik pri RD Lamač

Zoznam realizovaných projektov