Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Rekonštrukcia železnice Púchov – Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystem

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.
Výmera: 530,0 m3
Rozsah stavebných prác: Teleso násypu rozšírenej a zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov – Žilina bolo stabilizované vystuženým gabionovým múrom

Rekonštrukcia železnice Púchov – Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystem

Zoznam realizovaných projektov