Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný múrik pri predajni A-max Bratislava

Objednávateľ: A-Max
Výmera: 11,25m3
Rozsah stavebných prác: Výškový rozdiel medzi spevnená plocha pri vonkajšom parkovisku a chodníkom bol riešený oporným gabionovým múrikom.

Oporný múrik pri predajni A-max Bratislava

Zoznam realizovaných projektov