Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Gabionové múriky pri RD Trenčín

Objednávateľ: Súkromný investor
Výmera: 27,9m3
Rozsah stavebných prác: Výškové rozdiely v teréne pri rodinnom dome v Trenčíne sa majiteľ rozhodol riešiť gabionmi. Farba kameňa a spôsob jeho ukladania boli zvolené tak aby zapadli do architektúry domu.

Gabionové múriky pri RD Trenčín

Zoznam realizovaných projektov