Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra – Selenec

Objednávateľ: PSG International
Výmera: 1244,5m3
Rozsah stavebných prác: Terénny rozdiel medzi pôvodným terénom a plochami Strediska Správy a Údržby Rýchlostnej cesty R1 v Nitre bol riešený oporný gabionový múr.

Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra – Selenec

Zoznam realizovaných projektov