Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

RD Hontianske Nemce

Objednávateľ: Agrospol
Výmera: 427,5 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr stabilizujúci obslužnú komunikáciu tvorí zároveň zadnú stenu prístrešku na parkovanie poľnohospodárskej techniky.

RD Hontianske Nemce

Zoznam realizovaných projektov