Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Oporný múr pri ceste v Banskej Štiavnici

Objednávateľ: COMBIN Banská Štiavnica a.s.
Výmera: 63,0 m3
Rozsah stavebných prác: Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu pri ceste.

Oporný múr pri ceste v Banskej Štiavnici

Zoznam realizovaných projektov