Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Zálievky česiel vodných púmp

Objednávateľ: OHL PS
Výmera: 3,83m3
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby prečerpávacej stanice chladiacej vody paroplynovej elektrárne Malženice boli realizované vysokopevnostné cementové zálievky stavidiel a česiel vodných čerpadiel.

Zálievky česiel vodných púmp

Zoznam realizovaných projektov