Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Malá vodná elektráreň Polomka

Objednávateľ: OBK
Výmera: 120bm
Rozsah stavebných prác: Injektáž betónových konštrukcii telesa malej vodnej elektrárne v obci Polomka na rieke Hron.

Malá vodná elektráreň Polomka

Zoznam realizovaných projektov